Salut comunitaria

El nou model assistencial impulsat pel Consorci Hospitalari de Vic i els Equips d'Atenció Primària (ICS i EBA) facilita la detecció, seguiment i tractament dels pacients.

 

La Insuficiència Cardíaca (IC) és una síndrome clínica produïda per la incapacitat del cor de bombejar la sang de forma adequada a la resta d'òrgans. Actualment, a Osona hi ha prop de 2.000 persones amb aquesta malaltia, 500 de les quals estan en seguiment a la Unitat d'Insuficiència Cardíaca del Servei de Cardiologia del Consorci Hospitalari de Vic (CHV). La IC és una de les principal causes d'hospitalització: cada any suposa entre 450 i 600 ingressos als hospitals d'Osona i la seva mortalitat entre els pacients és del 4,2%.

 

La majoria de persones amb Insuficiència Cardíaca solen tenir també altres malalties de base. Per això, és essencial avaluar-los de manera integral i coordinada entre diferents especialistes, i garantir que el seu seguiment es fa també des d'aquesta visió multidisciplinària.

 

Això és precisament el que aporta la nova Ruta Assistencial d'Atenció a la Insuficiència Cardíaca (IC) a Osona. Un model que posa el pacient i les seves necessitats al centre, per construir al seu voltant una atenció coordinada del sistema de salut que garanteixi que sempre rebrà l'atenció més eficaç, en el moment adequat i al lloc més adient. A més, el circuit vol promoure les bones pràctiques assistencials i reduir la mortalitat i la morbiditat (incidència) de la malaltia, tot millorant els resultats en salut i la qualitat de vida de les persones que la pateixen.

 

Referents en IC als CAP i a l'Hospital

 

La cardiòloga Dra. Helen Valenzuela coordina la Unitat d'Insuficiència Cardíaca del CHV juntament amb la infermera experta en IC Montserrat Codony, qui s'ocupa de la formació, titulació dels fàrmacs i seguiment dels pacients de la Unitat.

 

Les Dres. Àngels Moleiro (EAP Vic Sud), Genoveva Vilardell (EBA Centelles - Alt Congost), Anna Rodríguez (CAP Santa Eugènia de Berga) i Berta Bonay (EAP Vic Nord) són les referents de Cardiologia a l'Atenció Primària d'Osona.

 

Lluís Llauger (Urgències), Laura Redondo (Medicina Interna), Núria Molist (Geriatria), Bernat Guasch (Nefrologia), Ignasi Saigí (Endocrinologia), Judith Pérez (Nutrició), Montserrat Colom (Treball social) i Maria Dolores Riesco (Psicologia) formen part de l'equip multidisciplinari d'IC del CHV. Els integrants de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca estan en contacte permanent per fer un seguiment acurat dels pacients i per valorar les derivacions entre centres i especialistes.

 

On m'atendran?

 

La Ruta Assistencial d'Atenció a la Insuficiència Cardíaca a Osona estableix quin és el circuit més adient per a cada pacient segons la cardiopatia de base, la gravetat de la malaltia (les limitacions funcionals que li provoca) i la seva edat biològica (fragilitat).

 

Els pacients més estables i sense criteris de gravetat faran el seguiment a Atenció Primària, amb coordinació amb la Unitat d'IC. Les persones que presentin cardiopaties complexes seran ateses des de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca del Consorci Hospitalari de Vic. En cas de necessitar cirurgies, dispositius o trasplantament cardíac, es derivaran a l'Hospital Clínic de Barcelona (Conveni C17) UIC avançada.

 

Als pacients amb més fragilitat se'ls realitzarà una abordatge multidisciplinari amb tractaments individualitzats amb el suport de Geriatria i PADES.

 

Treballar com un sistema de salut

 

La nova ruta assistencial es va presentar en el marc de la Jornada de Cardiologia d'Osona, que va tenir lloc el passat 8 de juny i en la qual van participar prop de 150 professionals de la salut de la comarca. Durant la jornada també es va parlar de l'abordatge multidisciplinari dels pacients i es van donar a conèixer les noves guies de la Societat Europea de Cardiologia i nous tractaments que ajuden a reduir les hospitalitzacions i augmentar la qualitat de vida i la supervivència dels pacients amb Insuficiència Cardíaca.