Salut comunitaria

A través del Pla director de sistemes d’informació del SISCAT per als anys 2018-2022 i promogut per la seva oficina, s’ha iniciat la conceptualització, el disseny i el desplegament de nous productes i serveis que, durant els propers anys, volen contribuir a la transformació del model de prestació de serveis en salut a Catalunya.

 

L’objectiu consisteix a renovar progressivament els sistemes d’informació antiquats i poc ergonòmics actuals, per un ecosistema tecnològic fomentat en la col·laboració entre les organitzacions i els professionals de la salut, amb un model comú de dades i d’informació clínica que contribueixi a establir un llenguatge propi i compartit i afavoreixi la sostenibilitat del sistema de salut mitjançant les economies d’escala.

Què és l’ECAP?

L’ECAP és el programa d’història clínica informatitzada que utilitzen els professionals de la salut i de l’atenció social que treballen als centres d’atenció primària i d’atenció especialitzada extrahospitalària quan atenen i visiten la ciutadania. És una eina de gestió clínica i administrativa que ofereix una visió integral de la persona al llarg del seu cicle vital i en els seus diferents processos de salut i malaltia en l’àmbit de l’atenció primària. També dona suport a la presa de decisions a través del monitoratge de diferents paràmetres.

L’ABS Centelles entrem en aquest nou model a partir del dia 6 febrer de 2023. Des del moment en què es varen obrir les portes de l’ABS Centelles (Centelles i Consultori de Balenyà), el desembre de l’any 2000, hem estat treballant amb un model de sistemes d’informació anomenat OMIWEB.

L’adaptació al canvi

Volem informar a la població que, com en tots els canvis, haurem de fer el procés d’adaptació, nosaltres i també vosaltres. Fa mesos que estem tastant el nou sistema per poder-lo iniciar amb els coneixements necessaris per atendre als ciutadans amb  la màxima normalitat. Farem tots els possibles perquè així sigui, però hi ha molts canvis que segur que notareu, ja que el nou sistema ECAP és molt diferent del sistema amb el qual havíem treballat. Un sistema que funciona diferent, els accessos són diferents, per admissions-atenció al ciutadà per una banda i els professionals sanitaris per l’altra.