Consells de salut

El calendari de vacunacions sistemàtiques és una eina que recull les vacunacions sistemàtiques recomanades a Catalunya a tota la població, des de la infància fins als adults i la gent gran. El calendari recull les vacunes més adients al moment més adequat per la situació epidemiològica de Catalunya.

El primer calendari de vacunacions sistemàtiques es va crear l’any 1980 i proporcionava protecció contra set malalties (poliomielitis, diftèria, tètanus, tos ferina, xarampió, parotiditis i rubèola). Des d’aleshores, el calendari s’ha anat modificant diverses vegades sobre la base de l’evidència científica. El calendari vigent és va aprovar l’any 2020 i protegeix contra 15 microorganismes mitjançant 13 vacunes.

Calendari vacunacions 2020