Consells de salut

La grip és una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment d'una persona a una altra. A Catalunya arriba amb l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre, i s'incrementa habitualment durant les primeres setmanes de gener.

Produeix febre elevada, tos, mal de cap i malestar general. En la majoria de casos, les persones es recuperen en una o dues setmanes sense necessitat de rebre tractament amb fàrmacs específics. Els antibiòtics no curen la grip. És important seguir unes bones pràctiques d’higiene.

En els infants molt petits, la gent gran, les persones amb malalties greus i les persones amb diverses malalties cròniques pot provocar complicacions greus que requereixen actuacions específiques. La millor manera de prevenir la grip és amb la vacunació.

La grip es transmet amb facilitat de tres maneres diferents:

  • Per petites gotes que s’expulsen en tossir o esternudar (via aèria).
  • Per contacte de la pell o contacte oral amb persones que tenen la grip.
  • Per tocar o compartir estris (coberts, gots...) i altres objectes que no s’han netejat degudament.

Hi ha una sèrie de mesures higièniques que cal tenir en compte per tal de prevenir la grip:

  • Cal tapar-se la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús en tossir o esternudar, i després llençar-lo.
  • És essencial rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó durant uns 15-30 segons i eixugar-se-les bé (sobretot després de tocar superfícies comunes com ara baranes, mànecs de portes, teclats i ratolins d’ordinador, telèfons, elements de subjecció en el transport públic i després d’esternudar i mocar-se), o bé amb preparats a base d’alcohols mitjançant la fricció de les mans durant 15-30 segons.
  • Cal ventilar sovint els espais tancats.
  • S’ha d’evitar el contacte proper amb persones malaltes de la grip i no compartir-hi menjar ni estris (com ara coberts, gots, tovallons, mocadors...) o altres objectes sense netejar-los degudament.
  • Si apareixen símptomes de grip o el metge ha diagnosticat la malaltia, s’ha de procurar no compartir espais tancats amb altres persones durant els primers 3-5 dies, sobretot les persones malaltes hospitalitzades i els treballadors de serveis essencials per a la comunitat.