El nostre equip

El nostre equip de Centelles

Dr. Vilatimó i Pujal, Ramón
Gerència
Nº Col. 19926
Dra. Narejos i Pérez, Silvia
Direcció
Nº Col. 32137
Sra. Morató i Serra, Dolors
Cap d'Infermeria
Nº Col. 020896
Sra. Simón del Sol, Mª Josep
Cap d'Administratives
Sra. Tuneu i Cruells, Lourdes
Atenció al Ciutadà
Dra. Tantiña i Puig, Anna
Metgessa de familia
Nº Col. 27438
Dra. Ruthy Emilia Acosta
Metgessa de familia
Dra. Call i Ramon, Laia
Pediatria
Nº Col. 41291
Sra. Barberà Cid, Carme
Pediatria
Dr. López, Juan Camilo
Metge de familia
Sr. Orlando Mejía Rico
Metge de familia
Dra. Vilardell i Rifà, Genoveva
Metgessa de familia
Sr. Herrera, Juan Felipe
Metge de familia
Sra. Fumaña i Casals, Àngels
Aux. de Pediatria
Sra. Puigbarraca i Janè, Carme
Aux. de Pediatria
Sr. Vilatimó i Rufas, Ramón
Infermer
Sra. Riquelme i Solà, Laia
Infermeria
Nº Col. 044243
Sra. Molera i Bartolomé, Dolors
Infermeria
Nº Col. 049417
Sra. Anna Escribà Francàs
Infermeria
Nº Col. 65943
Sr. Fernández, Carlos
Infermeria
Sra. Valencia i Pinyana, Alba
Infermeria
Sra. Puigdomenech i González, Estefania
Tècniques d'infermeria
Sra. Trujillo i Pintor, Imma
Llevadores
Sra. Moreno Iglesias, Raquel
Llevadores
Sra. Beorlegui i Girvent, Teresa
Personal Administratiu
Sra. Palencia i Vilar, Tamara
Personal Administratiu
Sra. Martínez i Berruezo, Mercè
Personal Administratiu
Sra. Cañada, Laura
Personal Administratiu
Sra. Sayòs i Rello, Mercè
Personal Administratiu
Sra. Tobajas i Martín, Gemma
Tècniques d'infermeria
Ferré i Barceló, Jordi
Personal Administratiu
Srta. Molas Roca, Jordina
Personal Administratiu
Srta. López Segura, Ana
Personal Administratiu