Nutrició i dietètica

  • Queralt Aguilar

Nutrigenètica i medicina preventiva 

El desenvolupament de certes malalties és degut només en un 30% a la genètica i en un 70% als hàbits de vida, especialment als alimentaris. Cal doncs, conèixer la genètica de cada persona per poder adequar els hàbits alimentaris en base a la genètica individual per aconseguir una prevenció òptima de certes malalties (fins a un 70% de prevenció) i un bon estat de salut.

Més informació

 

Les consultes nutricionals individualitzades

Les sessions individualitzades permeten un coneixement idòni de la persona per a personalitzar el tractament i facilitar-ne l’adaptació. L’objectiu és la modificació hàbits nutricionals que incideixen en la salut del pacient, ja sigui a nivell de salut global o pel tractament d’una malaltia. Tot tractament promogut pel servei de nutrició de ABS Centelles es basa en estudis científics i en l’experiència diària. 

Més informació

 

Salut comunitària

ABS Centelles promou la salut comunitària a través de l’alimentació amb l’objectiu d’oferir a la població una millora de l’estat de salut actual i una prevenció primària per a possibles malalties relacionades amb l’alimentació. 

Més informació