COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Nutrició i dietètica

  • Queralt Aguilar

Nutrigenètica i medicina preventiva 

El desenvolupament de certes malalties és degut només en un 30% a la genètica i en un 70% als hàbits de vida, especialment als alimentaris. Cal doncs, conèixer la genètica de cada persona per poder adequar els hàbits alimentaris en base a la genètica individual per aconseguir una prevenció òptima de certes malalties (fins a un 70% de prevenció) i un bon estat de salut.

Més informació

 

Les consultes nutricionals individualitzades

Les sessions individualitzades permeten un coneixement idòni de la persona per a personalitzar el tractament i facilitar-ne l’adaptació. L’objectiu és la modificació hàbits nutricionals que incideixen en la salut del pacient, ja sigui a nivell de salut global o pel tractament d’una malaltia. Tot tractament promogut pel servei de nutrició de ABS Centelles es basa en estudis científics i en l’experiència diària. 

Més informació

 

Salut comunitària

ABS Centelles promou la salut comunitària a través de l’alimentació amb l’objectiu d’oferir a la població una millora de l’estat de salut actual i una prevenció primària per a possibles malalties relacionades amb l’alimentació. 

Més informació

Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.