Per tal de millorar el nostre servei, disposem d’un sistema de registre i notificació mitjançant el qual ens pot fer arribar tant suggeriments, com reclamacions en cas de disconformitat amb qualsevol dels serveis prestats.

Per exercir aquest dret, vostè pot adreçar-se a la unitat d’atenció a l’usuari i omplir el documents de suggeriments/reclamacions.

També pot descarregar-se aquests mateixos documents mitjançant els següents enllaços:

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/reclamacions-i-suggeriments/