EDAT DES DE 6 MESOS A 5 ANYS

Encara que menys nens que adults han tingut la COVID-19, els nens poden contraure aquesta malaltia i transmetre el virus a altres persones, encara que no presentin símptomes. La majoria dels nens amb la COVID-19, tenen símptomes lleus o cap en absolut, encara que alguns poden emmalaltir greument.

En l'estudi el seu fill/a serà assignat aleatòriament (a l'atzar) a rebre la vacuna de l'estudi contra la COVID-19 o placebo (injecció sense principi actiu). Aquesta assignació la realitzarà un ordinador i no personal de l'estudi. Ni vostè ni el metge de l'estudi sabran si el seu fill/a està rebent la vacuna de l'estudi o placebo.

Dos terços dels participants rebran la vacuna de l'estudi contra la COVID-19, i l'altre terç rebrà placebo, el seguiment és de 2 anys.

En les dues primeres visites el seu fill/a rebrà la vacuna de l'estudi contra la COVID-19 O placebo mitjançant una injecció al braç o cuixa.

Al cap de 6 mesos de la segona injecció, esbrinarà si el seu fill/a ha rebut la vacuna de l¡estudi contra la COVID-19 o placebo. Si ha rebut placebo, sel's oferirà la vacuna de l'estudi contra la COVID-19.

ESTEM AQUÍ PER AJUDAR

Us animem a parlar amb el metge del seu fill/a o el personal de l'estudi si té preguntes sobre la participació. Poden participar nens/es d’altres poblacions.

Sempre poden canviar d'opinió i abandonar l'estudi en qualsevol moment.

DADES DE CONTACTE: CAP CENTELLES

INVESTIGADORA PRINCIPAL DRA. ÀNGELS ULIED

TEL.93.881.04.85 -620.215.076

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Versió en castellà.

EDAD DESDE 6 MESES A 5 AÑOS

Aunque menos niños que adultos han tenido la COVID-19, los niños pueden contraer esta enfermedad y trasmitir el virus a otras personas, aunque no presenten síntomas. La mayorÍa de los niños con la COVID-19, tienen síntomas leves o ninguno en absoluto, aunque algunos pueden enfermar gravemente.

En el estudio su hijo/a será asignado aleatoriamente (al azar) a recibir la vacuna del estudio contra la COVID-19 o placebo ( inyección sin principio activo). Esta asignación la realizará un ordenador y no personal del estudio. Ni usted ni el médico del estudio sabrán si su hijo/a esta recibiendo la vacuna del estudio o placebo.

Dos tercios de los participantes recibirán la vacuna del estudio contra la COVID-19, y el otro tercio recibirá placebo, el seguimiento es de 2 años.

En las dos primeras visitas su hijo/a recibirá la vacuna del estudio contra la COVID-19 O placebo mediante una inyección en el brazo.

A los 6 meses después de la segunda y de la segunda inyección, averiguará si su hijo/a ha recibido la vacuna del estudio contra la COVID-19 o placebo. Si ha recibido placebo, se les ofrecerá la vacuna del estudio contra la COVID-19.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

Le animamos a que hable con el médico de su hijo/a o el personal del estudio, si tiene preguntas sobre la participación. Pueden participar niños/as de otras poblaciones.

Siempre pueden cambiar de opinión y abandonar el estudio en cualquier momento.

DATOS DE CONTACTO: CAP CENTELLES

INVESTIGADORA PRINCIPAL DRA. ÀNGELS ULIED

TEL.93.881.04.85 -620.215.076

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.