Desllisa el dit per la taula inferior per veure els horaris en la versió mòbil.
METGES DE FAMíLIA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Dr. Vilatimó, Ramon
Tarda   Tarda    
Dra. Narejos, Silvia
  Matí     Matí
Dra.  Acosta, Ruthy Emilia
Matí Matí Matí Tarda Matí
Dra. Tantiñá, Anna
Matí Matí Tarda Matí/Tarda  
Dr. López, Juan Camilo
Matí Tarda Tarda  Tarda  
Dr. Mejía, Orlando
Tarda Tarda Matí Tarda Matí
Dra. Vilardell, Genoveva
Matí (ECOS) Tarda Matí Matí
PEDIATRIA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Dra. Call, Laia
Matí Matí/Tarda Matí Matí  
Dra. Barberà, Carme
  Tarda Matí/Tarda Tarda  
Dr. López, Juan Camilo Tarda Matí   Matí  
Sra. Fumaña, Àngels
Matí Tarda Tarda Matí Matí
Sra. Puigbarraca, Carme
Tarda Matí/Tarda Matí Matí/Tarda Matí
INFERMERIA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Sra. Morató, Dolors
Tarda Matí Matí Tarda Matí
Sra. Molera, Dolors
  Tarda Tarda Matí Matí
Sra. Valencia, Alba Matí Tarda Tarda Matí Matí
Srta. Escribà, Anna
Tarda Matí Matí Tarda Matí
Sr. Fernandez, Carlos
 Matí Tarda Tarda    
Sr.  Vilatimó Rufas, Ramon Tarda  Matí Matí Tarda Matí
LLEVADORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Sra. Trujillo , Imma
  Matí     Matí 
Sra. Moreno, Raquel
Tarda    Tarda    
AtENCIÓ CIUTADÀ DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Sra. Lourdes Tuneu  Matí   Matí    Matí
PSICOLOGIA INFANTIL DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Sra.  Soler, Laura
       Matí (c. 15 dies)  
 PSIQUIATRIA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Sra. Escoté, Santiago Casas    
Matí (c. 15 dies)  
PSICOLOGIA ADULTS
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Sra. Rincón, Carolina
   
 Matí (c. 15 dies)
 
NUTRICIONISTA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Dra. Tarasenka, Sasha         Tarda
BENESTAR EMOCIONAL        DILLUNS DIMARTS     DIMECRES  DIJOUS                DIVENDRES
Sra. Gultresa, Carla         Tarda
FISIOTERAPEUTA DILLUNS  DIMARTS     DIMECRES  DIJOUS                DIVENDRES
Sr. Soldevila, Oriol  Matí        

 

Informació contacte

carrer Pla del Mestre, 7
Tef. 93 881 04 85

Podeu demanar hora:

  • dilluns a divendres de 9h a 20h
  • o be desde fent click aquí
  • Dissabtes, diumenges i festius: CAP Centelles de 8h a 20h tel. 93 881 04 85
  • 20h a 8h del matí per urgencies trucar al 061