El document de voluntats anticipades (DVA) és un document escrit lliurement per una persona major d’edat i amb capacitat suficient, en el qual s’expressen les instruccions a seguir quan aquesta persona es trobi incapacitada per manifestar la seva voluntat. En el mateix document existeix la possibilitat de designar un interlocutor vàlid, en cas de que la persona no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa.

Aquest document s’ha de formalitzar davant de notari o davant de tres testimonis.

A qui es dirigeix?

El document s’adreça al metge/ssa responsable.

Possibles exemples per tramitar un DVA:

  • No patir dolor important, físic o psíquic.
  • Independència funcional per ser autònoma.
  • No prolongar la vida per si mateixa, sense els mínims necessaris quan la situació és irreversible.
  • No prolongar inútilment la vida de manera artificial.
  • Subministrament dels fàrmacs necessaris per pal·liar al màxim el patiment.
  • Garantia d’una mort digna.
  • Per malaltia irreversible que ha de conduir a la mort.
  • Per estat vegetatiu crònic.
  • Per estat de demència greu.

Model de document

Per més Informació:

Podeu demanar hora al taulell per Atenció al Ciutadà.