COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

 Què és la TSI? És el document que permet als ciutadans i ciutadanes empadronats a Catalunya, l’accés als centres, als serveis i a les prestacions del sistema sanitari públic. Facilita la identificació mitjançant el CIP (codi identificador) que està imprés a primera línea. Es personal i intrasferible.

    1. Què fer si no es té la TSI ?: Es demana una reedició de Tsi a travès del RCA (Registre general d’assegurats) a l’equip d’atenció a l’usuari, on us donaran full provisional i més endavant us arribarà al domicili la TSI

    2. No s’ha rebut mai la TSI: Si esteu afiliats , es a dir ja teniu número de Seguretat Social (NASS) , la sol·liciteu al Cap, on us facilitarem una provisional. Heu de portar: fotocòpia de DNI, full empadronament, fotocòpia del numero d’afiliació. En els cas de nadons també el llibre de familia.

Si no està afiliat, ha de fer un reconeixement a l’assistència sanitària. Aquest tràmit el gestiona la treballadora social . És imprescindible estar empadronat a Catalunya. Sempre s’ha de fer personalment el tràmit.

3. Canvis de dades de la TSI

A la vostra TSI consta si sou pensionistes ( a les actuals posa “farmàcia gratuïta”), si sou beneficiaris o si no teniu dret a l’assistència sanitària pública (Programa d’interès DS), en aquest cas només teniu dret a campanyes sanitàries, com vacunes… Si la vostra situació canvia, es a dir, passeu a ser titulars, pensionistes, o us heu afiliat, us heu d’adreçar al Cap amb la documentació pertinent que acrediti qualsevol canvi. Nosaltres modificarem les dades de la vostra TSI.

És important notificar els canvis, ja que sovint ens trobem amb el cas d’una persona que demana la baixa i la seva TSI consta com a beneficiari ( si ets beneficiari significa que no treballes), o una persona que ha passat a ser pensionista, però com que no ho ha notificat, al hora de fer-li les receptes se li fan d’actiu (verdes) i no de pensionista (vermell).

Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.