COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Dades de plantilla


1.- Dimensió i distribució de la plantilla de l’EAP per àmbits de prestació de serveis. l'EBA Centelles té distribuït el seu personal en els tres centres de treball:

  • L’EAP Centelles: 31.professionals
  • Consultori de Hostalets de Balenyà: 10 professionals (24%)
  • Consultori de Sant Martí de Centelles: 3 professionals (6,5%)
  • Total plantilla: 44 professionals


2.- Distribució de la plantilla per grups professionals


D'acord amb aquesta classificació, la plantilla de l'EBA Centelles està integrada en un 61,36% per personal assistencial (Metges, odontòlegs, infermeres i auxiliars d'infermeria) i un 38,64% per personal no assistencial. (Funció administrativa, tècnics i serveis de suport).


3.- Evolució de la plantilla (2011-2015)
En conjunt, el percentatge de variació de la plantilla acumulat en aquests cinc anys mostra una estabilitat en la seva evolució.


4.- Dimensió i distribució de l'estructura de comandament.
L’estructura de personal de comandament i gestió està formada per: 6 (13,64%)


5.- Distribució de la plantilla per sexe
La distribució de la plantilla i dels diferents grups professionals en funció de la variable
“sexe”.

Homes: 7 15,91%)
Dones: 37 (84,09%)


6.- Previsió de jubilacions (2015-2020)
Les previsions de jubilació per als anys 2015 a 2020 per a cada grup professional: 3 facultatius.


7.- Antiguitat a l'EBA Centelles.

  • 10 anys a l’empresa: 19 (41,3%)
  • Entre 10 i 5 anys a l’empresa: 17 (37%)
  • < de 5 anys:10 (21,7%)
Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.