COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Transparència

Pressupost i tancament de l'EBA Centelles 2017


Pressupostos

 

INGRESSOS  
Catsalut: 2.245.924,49€
Residències i mutues 27.193,43€
Estudis i professionals 770.094,68€
Projecte RIS3CAT (nanonafres) 205.663,70€
Ingresos extres 17.186,44€
Total 3.266.062,74€
Pressupostos

 

DESPESES  
Aprovisionaments 552.057,71€
Despesa Personal 2.204.695,91€
Altres despeses 442.925,32€
Total 3.199.679,94€
 
Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.