Transparència

Pressupost i tancament de l'EBA Centelles 2017


Pressupostos

 

INGRESSOS  
Catsalut: 2.245.924,49€
Residències i mutues 27.193,43€
Estudis i professionals 770.094,68€
Projecte RIS3CAT (nanonafres) 205.663,70€
Ingresos extres 17.186,44€
Total 3.266.062,74€
Pressupostos

 

DESPESES  
Aprovisionaments 552.057,71€
Despesa Personal 2.204.695,91€
Altres despeses 442.925,32€
Total 3.199.679,94€