Per la programació de proves complementàries és totalment necessari tenir la indicació i el full de petició del metge o metgessa de família.

El personal administratiu de la recepció us durà a terme la programació de les proves que es fan al centre, pel què fa a la resta, ells mateixos us orientaran perquè les pugueu gestionar.

ON ES REALITZA CADA PROVA?

CAP Centelles: anàlisis clíniques, electrocardiogrames, espirometries, prova del sintrom, ecografies (urinàries, abdominals, tiroides, algunes musculars o de part toves).

Hospital General de Vic: TACS, ecografies (mamàries, testiculars i algunes musculars o part toves), fibrogastroscopies, colonoscòpies, proves d’esforç.

Consultori Bayés de Vic: densitometria òssia. 938892229

CAP Osona: fons d’ull/cribatge ocular.93 889 02 22

Clínica de Vic: radiografies, urgències de oftalmologia. 902 48 22 00

Hospital de Santa Creu: vistes de psicogeriatria.

Institut Neurològic de Barcelona: electromiograma. 932063720

Cetir: gammagrafies.