Objectius alineats amb el contracte del Catsalut

Podeu consultar els objectius que s'ha marcat l'EBA Centelles alineats amb els objectius que preveu el CatSalut.

Objectius Contractes CatSalut


Indicadors i resultats de l'activitat contractada

De tots els indicadors per l'evaluació dels resultats de l'activitat realitzada a l'EBA Centelles destaquem l'enquesta de satisfacció dels usuaris (PLAENSA) i la valoració final del resultat del procés d'acreditació de la nostra entitat.

Acreditació Departament de Salut (Solvencia tècnica) 96% Capacitat resolutiva i efectivitat de l'activitat prestada


Nivell de satisfacció del ciutadà

El Pla d’Enquestes de Satisfacció (PLAENSA) és un projecte del CatSalut per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de la ciutadania amb els diversos serveis sanitaris públics.

Enquesta PLAENSA