El primer punt d'accés presencial

L'atenció primària de salut és el vostre primer punt d'accés presencial al sistema sanitari públic. A la resta de serveis del sistema, hi accedireu per derivació des de l'atenció primària, excepte al 061/Salut Respon o a les urgències mèdiques, a les quals es pot accedir directament en cas de necessitar una atenció urgent.

El centre d'atenció primària (CAP) és el lloc d’atenció presencial on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir alguna malaltia. Ofereix diagnòstic i atenció als principals problemes de salut, assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, servei d'atenció a domicili, atenció urgent o continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.

test
test
 
test
test
 
test
test
 
test
test
 
test

Cerca el centre on pots accedir als serveis:

Cap Centelles

Cap d'Hostalets de Balenyà

Cap Sant Martí de Centelles