Eba Centelles participa en el projecte Nano-Nafres (COMRDI15-1-0023) que pertany a la comunitat RIS3CAT "Tecnologies aplicades a la salut".

L'objectiu d'aquest projecte és realitzar estudis preclínics i clínics sobre l'aplicació del factor de creixement epitelial nanoformulat en úlceres venoses.

"Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)"

“OT1: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat”

“Aquest Projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)”