COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Eba Centelles participa en el projecte Nano-Nafres (COMRDI15-1-0023) que pertany a la comunitat RIS3CAT "Tecnologies aplicades a la salut".

L'objectiu d'aquest projecte és realitzar estudis preclínics i clínics sobre l'aplicació del factor de creixement epitelial nanoformulat en úlceres venoses.

"Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)"

“OT1: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat”

“Aquest Projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)”

Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.